10 miliwn o ragolygon Pensiwn y Wladwriaeth

Rydym wedi gwirio 10 miliwn rhagolwg

Rydym wedi gwirio 10 miliwn rhagolwg

Mae 10 miliwn o ragolygon Pensiwn y Wladwriaeth yn awr wedi cael eu gwirio ar-lein gan bobl sy’n cynllunio ar gyfer ymddeoliad. Mae’r gwasanaeth Gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth, a lansiwyd yn 2016, yn gyflym wedi dod y modd i allu canfod yn hawdd faint y gallant ei gael, a phryd y gallant ei gael.

Gall y gwasanaeth ar-lein hefyd eich helpu i weithio allan os gallech wella eich Pensiwn y Wladwriaeth, trwy gyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol, neu bensiwn gweithle er enghraifft.

Fel rhan o gynllunio ar gyfer eich ymddeoliad, dylai gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth fod eich cam cyntaf. Unwaith rydych wedi ei gwirio, efallai eich bod am feddwl am ffyrdd eraill i adeiladu eich cronfa ymddeol, gan gynnwys:

Cael mwy yn ystod ymddeoliad Cyfrifo eich pot pensiwn