Cael mwy ar gyfer ymddeoliad


Faint fydd gennych i fyw arno pan fyddwch yn ymddeol? Mae’n anodd gweithio allan yn union, ond ffordd dda i ddechrau yw Gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth ar-lein.

Mae’ch Pensiwn y Wladwriaeth yn seiliedig ar eich cofnod Yswiriant Gwladol eich hun, felly mae’n bwysig ei wirio’n rheolaidd. Y swm llawn o Bensiwn newydd y Wladwriaeth ar hyn o bryd yw £179.60 yr wythnos mae hynny’n gweithio allan tua £9,350 y flwyddyn, ond ni fydd pawb yn cael y swm hwn.

Mae’ch Pensiwn y Wladwriaeth yn sylfaen da, ond dylech ystyried faint yr hoffech gael yn eich pot pensiwn pan fyddwch yn ymddeol, a meddyliwch yn ofalus ynglŷn â chynilo ar gyfer eich dyfodol.

Os ydych yn gweithio, yna’r ffordd orau i gynilo fel arfer yw drwy Bensiwn gweithle. Mae’n rhaid i’r rhan fwyaf o gyflogwyr gynnig un i chi os ydych yn gymwys – mae’n gyfraith. A phan rydych yn talu i mewn, mae eich rheolwr yn talu i mewn hefyd. Ac yn y rhan fwyaf o achosion mae’r llywodraeth yn gwneud hefyd, felly mewn rhan fwyaf o amgylchiadau mae’ch pensiwn yn parhau i dyfu.


Pensiynau Gweithle

Mae gennym rywfaint o arweiniad a allai eich helpu i feddwl ynglŷn â gwella eich Pensiwn y Wladwriaeth, a mathau eraill o gynilion hefyd. Mae’r canllaw hwn yn seiliedig ar y rheolau ar hyn o bryd, ac mae’n bwysig cofio y gallai’r rheolau newid yn y dyfodol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’ch Pensiwn y Wladwriaeth yn rheolaidd dros y blynyddoedd i weld a yw’r rheolau wedi newid.