Cwcis


Mae’r wefan hon yn gosod ffeiliau bach (a elwir yn ‘cwcis’) i’ch cyfrifiadur neu ddyfais arall i gasglu gwybodaeth am sut rydych yn pori’r wefan.

Rydym yn defnyddio cwcis i fesur sut rydych chi’n defnyddio ein gwefan fel y gallwn ei wella i chi. Nid ydym yn defnyddio cwcis i’ch adnabod chi yn bersonol.

Google Analytics

Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth ar sut rydych yn defnyddio ein gwefan fel y gallwn ei gwella i chi.

Nid yw Google Analytics yn storio unrhyw un o’ch manylion personol. Mae’n storio data am sut rydych yn cyrraedd y wefan, y tudalennau yr ymwelwch â hi, a pha mor hir rydych yn ei dreulio ar bob tudalen. Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio neu rannu ein data dadansoddol.

Os ydych eisiau gwybod mwy am sut mae Google yn defnyddio gwybodaeth, ewch i dudalen preifatrwydd Google.

Picseli

Rydym yn defnyddio gwybodaeth a ddarperir gan bicseli DoubleClick a Facebook i wella ein hysbysebu a’n gwefan. Efallai y bydd hyn yn ein helpu i wella ein hysbysebu ar yr hyn sy’n berthnasol i ddefnyddiwr, gwella adrodd ar berfformiad ac osgoi dangos hysbysebion y mae defnyddiwr eisoes wedi’u gweld.

Efallai y byddwn yn defnyddio data o gwcis trosi neu’r picsel i benderfynu sawl gwaith y bydd pobl sy’n clicio ar ein hysbysebion yn cymryd camau cadarnhaol (fel clicio ar ddolen i wirio eu pensiwn y wladwriaeth) ar ein gwefan.

Nid yw cwcis trosi yn cael eu defnyddio gan Google / Doubleclick ar gyfer targedu hysbysebion yn seiliedig ar ddiddordeb ac maent yn parhau am gyfnod cyfyngedig yn unig. Mae’r holl ddata cwcis a dderbyniwn gan Google / Doubleclick ar gyfer hysbysebu ac olrhain yn gwbl ddienw.

Gall trydydd partïon, gan gynnwys Facebook ac Youtube, ddefnyddio cwcis, bannau gwe a thechnolegau storio eraill i gasglu neu dderbyn gwybodaeth o’n gwefan ac mewn mannau eraill ar y rhyngrwyd a defnyddio’r wybodaeth honno i ddarparu gwasanaethau mesur a thargedu hysbysebion. Mae mwy o wybodaeth am Bolisi Preifatrwydd a Chwcis Facebook ar gael ar-lein.

Os na fyddwch yn derbyn ein polisi cwcis

Os nad ydych am dderbyn ein polisi cwcis ar eich cyfrifiadur eich hun gallwch: dlocked0 List

• defnyddio dyfais mynediad at y rhyngrwyd gwahanol ble mae cwcis wedi cael eu derbyn

• newid gosodiadau eich porwr i beidio â derbyn cwcis

Darganfyddwch fwy am sut i reoli neu ddileu cwcis.

Gwasanaethau GOV.UK

Efallai y byddwn yn cysylltu â rhai gwasanaethau GOV.UK a all osod cwcis ychwanegol a chael eu polisïau cwcis eu hunain.