Cyfrifiannell pensiwn


Os ydych wedi gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth yn barod, gall y cyfrifiannell hon gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol eich helpu i ddeall faint y gallech gael o gyfanswm eich pot pensiwn.

Gan ddefnyddio eich Pensiwn y Wladwriaeth fel sylfaen eich pot pensiwn, byddwch hefyd angen syniad o’r oedran rydych am ymddeol, faint o forgais sydd angen i chi ei dalu ac erbyn pryd rydych am ei dalu.

Cyn i chi ddechrau, dylech sicrhau bod gennych syniad o faint rydych chi – a’ch cyflogwyr –   wedi eu talu i mewn i bensiynau gweithle dros y blynyddoedd. Sicrhewch fod gennych eich cyfriflenni blynyddol gan eich cynllun pensiwn, a slip cyflog diweddar.

Os ydych angen help i ddeall pensiynau a chynllunio ar gyfer ymddeol, gallwch drefnu apwyntiad gydag ymgynghorydd trwy Pension Wise.

Pensions calculator