Cyngor Giuseppe ar gynllunio eich ymddeoliad


Fel cyfarwyddwr ariannol Bromborough Paints yn Lerpwl, mae Giuseppe Alfonso yn gwybod peth neu ddau am gynllunio ariannol. Mae’n glir beth mae’n ei ddymuno o ymddeoliad, a sut mae’n mynd i’w gyflawni.

Meddai: “Rwyf wedi gwirio fy Mhensiwn y Wladwriaeth ar-lein – mae’n hawdd iawn i wneud. Mae gen i pot pensiwn dda o dalu i mewn i bensiynau gweithle am 15 mlynedd.

“Rwyf hefyd wedi cael 36 mlynedd o weithio a thalu Yswiriant Gwladol. Ond dydw i ddim yn dibynnu ar gael Pensiwn y Wladwriaeth yn unig – rwy’n ei weld fel ychwanegiad. I mi, mae’n fonws.”

Mae Giuseppe hefyd yn sicrhau bod yr holl staff yn Bromborough Paints yn gweld y fantais o gynilo ar gyfer ymddeoliad, ac mae pob aelod newydd o staff yn y cwmni yn cael eu ymrestru’n awtomatig i’w gynllun pensiwn gweithle.

“Fy nghyngor i bobl yw ‘fyw am heddiw, ond rhoi ychydig i un ochr ar gyfer yfory hefyd’,”meddai. “Os gwnewch hynny dros 30 mlynedd, 40 mlynedd, bydd gennych gronfa ymddeoliad anhygoel.

“Mae fy morgais wedi’i dalu, mae gennyf bot pensiwn y gallaf ddibynnu arno, ac mae gennyf fy Mhensiwn y Wladwriaeth i edrych ymlaen iddo ymhellach i lawr y ffordd. Mae gennyf ddigon yn ei le i gael dewisiadau yn fy ymddeoliad.”

Mae’n hawdd gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth ar-lein. Mae gennym hefyd lawer o help a gwybodaeth am sut i gael yr ymddeoliad rydych ei eisiau.