Cael mwy ar gyfer ymddeoliad

Nawr rydych wedi gwirio’ch Pensiwn y Wladwriaeth ar-lein, bydd gennych syniad faint y gallech ei ddisgwyl pan fyddwch yn ymddeol. Mae Pensiwn y Wladwriaeth yn sylfaen dda, ond dylech ystyried faint yr hoffech ei gael yn eich pot pensiwn pan fyddwch yn ymddeol i gael yr ymddeoliad rydych ei eisiau. Felly, meddyliwch yn ofalus am gynilo ar gyfer eich dyfodol.

Os ydych chi’n gweithio, yna mae’r ffordd orau i gynilo yw fel arfer trwy Pensiwn Gweithle. Rhaid i gyflogwyr gynnig un i chi os ydych yn gymwys – dyna’r gyfraith. A phan fyddwch chi’n talu i mewn, mae’ch rheolwr yn talu hefyd. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae’r llywodraeth hefyd yn talu, felly dylai eich pensiwn (yn y rhan fwyaf o amgylchiadau) barhau i dyfu.

Pensiwn Gweithle

Mae ffyrdd eraill i’ch helpu i gynilo. Isod, mae gennym canllawiau a allai eich helpu i feddwl am wella’ch Pensiwn y Wladwriaeth, yn dibynnu ar eich amgylchiadau a mathau eraill o gynilion hefyd. Mae’r canllawiau hyn yn seiliedig ar reolau cyfredol, ac mae’n bwysig cofio y gallai’r rheolau newid yn y dyfodol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’ch Pensiwn y Wladwriaeth yn rheolaidd dros y blynyddoedd i weld a yw’r rheolau wedi newid.

Paratowch ar gyfer yr ymddeoliad rydych ei eisiau.