Faint y gallai fy Mhensiwn y Wladwriaeth fod?


Pensiwn y Wladwriaeth yw taliad rheolaidd gan y Llywodraeth rydych yn ei hawlio pan fyddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Mae eich Pensiwn y Wladwriaeth yn seiliedig ar eich cofnod Yswiriant Gwladol. Mae’n ystyried yr Yswiriant Gwladol rydych wedi ei gronni cyn i Bensiwn newydd y Wladwriaeth gael ei gyflwyno yn 2016, ynghyd â chyfraniadau a chredydau ers hynny. Felly, ni fydd pawb yn cael yr un swm.

Swm llawn Pensiwn newydd y Wladwriaeth ar hyn o bryd yw £179.60 yr wythnos – mae hynny ychydig dros £9,350 y flwyddyn, ond mae’n bwysig i wirio eich Pensiwn y Wladwriaeth ar-lein. Bydd yn dweud wrthych y swm y rhagfynegir i chi ei gael, a’r dyddiad y byddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth o dan y rheolau presennol.


Gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth

Bydd hefyd yn dangos eich cofnod Yswiriant Gwladol, a ph’un ai allwch ei wella. Efallai y byddwch yn gallu llenwi unrhyw flychau trwy hawlio am gredydau Yswiriant Gwladol, neu wneud cyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol.

Fel arfer, mae angen 10 blwyddyn cymhwyso ar eich cofnod Yswiriant Gwladol er mwyn cael Pensiwn newydd y Wladwriaeth, ond dylech wirio sut mae eich amgylchiadau yn effeithio ar eich cofnod Yswiriant Gwladol.

Mae’n bwysig i ystyried faint y byddwch ei hangen i fyw pan fyddwch yn ymddeol – gwiriwch ein canllaw ar gyfer cael mwy ar gyfer ymddeoliad.


Pryd byddaf yn ei gael?