Mae dyfodol David yn edrych yn ddisglair

Ymddeolodd David Hume ddwy flynedd yn ôl ar ôl blynyddoedd lawer yn gweithio yn y GIG. Mae bellach yn mwynhau ymddeoliad gweithgar, ac mae’n treulio ei amser yn garddio ac yn teithio.

Mae David wedi bod yn ofalus i gynllunio ar gyfer ei ddyfodol, ac mae ganddo gyngor i bobl sy’n meddwl am eu cynlluniau ymddeol. Meddai: “Fel eich iechyd, mae angen i chi ofalu am eich arian. Mwynhewch fywyd, ond gweithiwch yn galed a chyniliwch.

“Cynlluniwch ymlaen llaw, a chyniliwch cymaint ag y gallwch. Mae’n anodd pan mae gennych flaenoriaethau eraill, ond mae angen i chi ofalu am eich iechyd ariannol yr un fath ag y gwnewch eich iechyd meddwl a chorfforol.”

“Rydych chi’n gwybod ei fod ar y gorwel,” meddai, “a rhaid i chi roi eich arian yng nghyd-destun beth sydd gennych yn dod i mewn – Pensiwn y Wladwriaeth, pensiwn gweithle a chynilion – a’r hyn sydd gennych yn mynd allan, i wneud yn siŵr bod gennych ddigon ar gyfer yr ymddeoliad rydych ei eisiau.”

“Mae ymddeoliad yn broses ddeinamig, ac mae’n rhaid i chi gynllunio ar gyfer eich anghenion newidiol.”

Cyn ymddeol, dywed David ei fod yn gwybod llawer am ei bensiwn gweithle, ond nad oedd yn gwybod dim am ei Bensiwn y Wladwriaeth. Penderfynodd gael rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth i gael rhagor o wybodaeth, ac i gael gwybod am dalu credydau Yswiriant Gwladol er mwyn cael Pensiwn y Wladwriaeth llawn.

“Ar ôl cael rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth, roeddwn yn gwybod beth y gallwn ddisgwyl ei gael a’m dewisiadau i’w gynyddu,” meddai.

Nid yw David yn gweld ymddeol fel llinell terfyn chwaith. “Rydw i wedi rhoi fy ymddeoliad i mewn i flociau,” meddai. “Hyd at 75 oed, rydw i wedi cynllunio gwariant uwch i gefnogi’r hyn rydw i’n gobeithio y bydd yn flynyddoedd mwy gweithgar.

“Yna mae’n rhaid i chi ystyried o 75 oed, efallai na fyddwch yn gwneud cymaint. Yn y tymor hir efallai y bydd angen arian am gostau gofal. Mae ymddeoliad yn broses ddeinamig, ac mae’n rhaid i chi gynllunio ar gyfer eich anghenion newidiol.”

Gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth

Cael mwy yn ystod ymddeoliad

Cyfrifo eich pot pensiwn