Mae gan Carl weledigaeth glir o sut mae ei bensiwn yn datblygu

Mae Carl wedi bod yn gweithio i Boots am yr 17 mlynedd diwethaf. Mae’n Bartner Busnes Cyllid, ac mae’n briod gyda 2 ferch a llys-fab.

“Pan ddechreuais yn Boots, ymunais â’r cynllun pensiwn ar unwaith,” meddai Carl. “Mae’r cynllun wedi newid dros y blynyddoedd, felly cefais gyngor ar sut i gynllunio er mwyn i mi gael bod yn barod am yr ymddeoliad rwyf ei eisiau. O ganlyniad, rydw i nawr yn neilltuo mwy bob mis, ond gan fod fy nghyflogwyr yn cyfateb i’m cynnydd, mae fy nghronfa bensiwn yn tyfu’n gyflymach fyth.

“Rwy’n gwybod faint yw fy Mhensiwn y Wladwriaeth, ac rwyf wedi ystyried hyn yn fy nghyfrifiadau. Rwy’n cadw llygad barcud ar fy nghronfa bensiwn. Rwyf wedi ceisio buddsoddi cymaint ag y gallaf, ond nid yw bywyd yn golygu rhoi arian i ffwrdd mewn pensiwn yn unig. Mae yna bethau sy’n dylanwadu ar yr hyn rydych yn ei wneud nawr, fel teulu a mwynhau gwyliau.

Mae cynllunio am eich ymddeoliad yn beth personol. Os ydw i eisiau mwynhau fy ymddeoliad, mae angen i mi gynilo nawr i ganiatáu hynny.”

“Mae cynllunio am eich ymddeoliad yn beth personol. Os ydw i eisiau mwynhau fy ymddeoliad, mae angen i mi gynilo nawr i ganiatáu hynny. Rwy’n edrych ar gynllunio ymddeol yn gyfannol ar gyfer fy hun a’m gwraig. Mae’r arian rydym yn ei gynilo ar ein cyfer ni a’n plant.

“Rwy’n treulio amser yn meddwl am fy ymddeoliad ac mae gennyf feddwl clir o sut mae fy mhensiwn yn datblygu. Etifeddais hyn gan fy nhad – roedd yn meddwl llawer am ymddeol a’i bensiwn. Yn wreiddiol roeddwn eisiau ymddeol mor gynnar â phosibl, ond mae hyn wedi newid dros y blynyddoedd. Rwy’n mwynhau fy swydd ac erbyn hyn nid wyf am stopio nes fy mod yn hŷn.”

Dilynwch enghraifft Carl a chynlluniwch i sicrhau eich bod yn cael yr ymddeoliad rydych ei eisiau. Mae gan y wefan hon ddigon o wybodaeth am gael mwy mewn ymddeoliadl, gweithio’n wahanol yn ddiweddarach mewn bywyd a sut gall cael MOT canol oes eich helpu i ystyried eich gwaith, cyfoeth a lles.

Cael mwy ar gyfer ymddeoliad

Cael mwy yn ystod ymddeoliad

Cyfrifo eich pot pensiwn