Mae Martin yn meddwl am ei ffordd o fyw mewn ymddeoliad


Mae Martin yn gynrychiolydd gwerthu ar gyfer Bromborough Paints yn Lerpwl. Mae wedi bod yng nghynllun pensiwn y cwmni ers 11 mlynedd, ac mae’n rhoi darpariaethau ar waith i sicrhau ei fod yn cael yr ymddeoliad y mae eisiau.

“Mae gwneud yn siŵr bod fy nghronfa ymddeol yn llawn arian yn flaenoriaeth i mi, ac rwy’n ei gymryd yn ddifrifol iawn,” meddai Martin. “Mae Pensiwn y Wladwriaeth yn rhan o hynny, ond rydw i wedi buddsoddi ychydig yn fwy i wneud yn siŵr fod gennyf ddigon ar ôl ymddeol.”

Nid yw bob amser wedi bod yn ofalus wrth gynllunio ar gyfer ymddeoliad, ac am amser maith nid oedd ganddo gynllun pensiwn o gwbl.

Mae gwneud yn siŵr bod fy nghronfa ymddeol yn llawn arian yn flaenoriaeth i mi.”

“Roeddwn yn byw dramor am amser hir, ac nid oeddwn yn talu i mewn i gronfa bensiwn yno,” aeth Martin ymlaen. “Felly, er mwyn dal i fyny, rydw i wedi cynyddu faint rwyf yn ei gynilo i’m pensiwn. Yn ffodus mae fy nghyflogwr yn talu yr un swm a’m cynydd mewn cyfraniad hefyd, sy’n help enfawr i leihau’r bwlch hwnnw. ”

Mae’n hawdd cymryd arweiniad Martin a chynllunio ymlaen llaw ar gyfer bywyd diweddarach.

Mae llawer o wybodaeth ar y wefan hon a all eich helpu i gael yr ymddeoliad rydych ei eisiau, o gael mwy yn eich pot pensiwn i weithio’n wahanol a sut y gall MOT canol oes eich helpu i ystyried eich gwaith, cyfoeth a lles.

Lle da i ddechrau yw Gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth ar GOV.UK – cliciwch y ddolen isod.

Gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth