20 miliwn o ragolygon Pensiwn y Wladwriaeth


Mae 20 miliwn o ragolygon Pensiwn y Wladwriaeth nawr wedi cael eu cyhoeddi. Ewch i gael un chi!

Mae 20 miliwn o ragolygon Pensiwn y Wladwriaeth yn awr wedi cael eu gwirio ar-lein gan bobl sy’n cynllunio ar gyfer ymddeoliad. Ydych chi wedi cael eich rhagolwg pensiwn eto?

Mae’r gwasanaeth Gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth, a lansiwyd yn 2016, yn gyflym wedi dod y modd i bobl allu canfod yn hawdd faint y gallant ei gael, a phryd y gallant ei gael.

Gall y gwasanaeth ar-lein hefyd eich helpu i weithio allan os gallech wella eich Pensiwn y Wladwriaeth, trwy gyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol, neu bensiwn gweithle er enghraifft. Dyma ychydig o gyngor gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Fel rhan o’ch cynllunio ar gyfer eich ymddeoliad, dylai gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth fod eich cam cyntaf. Unwaith rydych wedi ei wirio, efallai eich bod am feddwl am ffyrdd eraill i adeiladu eich cronfa ymddeol. Bydd y dolenni isod yn eich helpu.