Pa bryd fyddaf yn ei gael?


Y cynharaf y gallwch gael eich Pensiwn y Wladwriaeth yw pan rydych yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Mae’ch oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar hyn o bryd yn seiliedig ar eich oedran a’ch rhyw.


Gwirio eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Mae oedrannau Pensiwn y Wladriaeth yn cael eu hadolygu’n rheolaidd, ac mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi cynlluniau i’w newid yn y dyfodol. Dylech wirio’n rheolaidd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth er mwyn helpu gyda chynllunio ar gyfer eich ymddeooliad.

Ni fydd angen i chi roi’r gorau i’r gwaith pan fyddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Gallwch hawlio eich Pensiwn y Wladwriaeth a pharhau i weithio.

Nid oes yn rhaid i chi roi’r gorau i weithio pan fyddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Gallwch hawlio eich Pensiwn y Wladwriaeth a pharhau i weithio, ac ni fydd angen i chi dalu Yswiriant Gwladol mwyach. Os ydych am newid eich patrwm gwaith neu leihau eich oriau, yna mae gennych yr hawl i ofyn i’ch cyflogwr am drefniadau gweithio’n hyblyg.

Gallwch hefyd ohirio gwneud cais am eich Pensiwn y Wladwriaeth, a gall y swm a gewch, pan rydych yn ei hawlio, gynyddu.


Cael mwy ar gyfer ymddeoliad