Wythnos Ymwybyddiaeth Bensiwn 2018

Beth yw Wythnos Ymwybyddiaeth Bensiwn?
Pryd?
Sut ydw i’n cymryd rhan?
Mwy o wybodaeth

Beth yw Wythnos Ymwybyddiaeth Bensiwn?

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Bensiwn yn ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o gynllunio ar gyfer ymddeol ar draws y wlad. Fe’i trefnir gan ‘Pension Geeks’ a ‘Scottish Widows’, a chefnogir gan y diwydiant gwasanaethau ariannol, busnesau, cyflogwyr a’r Llywodraeth.

Fel rhan o’r ymgyrch, bydd y bws ymgyrch Ymwybyddiaeth Bensiwn yn dod â chyngor pensiwn ac ymddeol eglur a syml yng nghalon chwech o ddinasoedd mawr y DU. Byddwch yn gallu mynd ar y bws a chael help a gwybodaeth am ddim gan dîm o ymgynghorwyr pensiwn.

The Pension Awareness bus outside Westminster, with crowds gathered round it.

Os ydych yn ystyried cynilo i mewn i bensiwn, am wybod mwy am Bensiwn y Wladwriaeth, neu os ydych yn dod i ddiwedd eich gyrfa gwaith ac yn meddwl am newid eich ffordd o fyw, bydd y tîm yn gallu ateb eich holl gwestiynau.

Gall y tîm hefyd gynnig cymorth i gyflogwyr, gan eu helpu i baratoi ar gyfer eu dyletswyddau ymrestru awtomatig, a’u cefnogi wrth ymgysylltu â’u staff gyda chyfathrebiadau pensiwn clir.

Pryd?

Bydd y digwyddiadau yn rhedeg o 10 Medi i 15 Medi 2018, yn dilyn i fyny at Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Bensiwn ddydd Sadwrn 15 Medi 2018. Byddwch yn gallu ymweld â’r tîm arbenigol o arbenigwyr pensiynau rhwng 10am a 6pm bob dydd.

Sut ydw i’n cymryd rhan?

Bydd y bws Ymwybyddiaeth Bensiwn yn ymweld â’r dinasoedd canlynol:

  • Dydd Llun 10 Medi: Castle Street, Caeredin
  • Dydd Mawrth 11 Medi: Northumberland Street South, Newcastle
  • Dydd Mercher 12 Medi: Humberstone Gate, Caerlîr
  • Dydd Iau 13 Medi: Heol y Frenhines, Caerdydd
  • Dydd Gwener 14 Medi: Broad Street East, Reading
  • Dydd Sadwrn 15 Medi: Londain (yr union leoliad i’w gadarnhau)

Gallwch ymweld ag unrhyw un o’r arosfannau bysiau teithiol – nid oes angen gwneud apwyntiad, dim ond troi i fyny. Bydd y tîm Ymwybyddiaeth Bensiwn ym mhob lleoliad rhwng 10am a 6pm. Edrychwch allan am y bws glas mawr.

Os na allwch ymweld ag unrhyw un o’r digwyddiadau, gallwch ddod o hyd i lawer o help a gwybodaeth ar y wefan hon i’ch helpu i gynllunio’ch ymddeoliad. Gallwch hefyd gael mwy o wybodaeth am gynilo ar gyfer ymddeol gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol a’r Gwasanaeth Cynghori Pensiynau.

Mwy o wybodaeth

I gael mwy o wybodaeth am y daith bws Ymwybyddiaeth Bensiwn a’r Diwrnod Ymwybyddiaeth Bensiwn 2018, ewch i wefan Diwrnod Ymwybyddiaeth Pensiwn. Mae Diwrnod Ymwybyddiaeth Pensiwn yn cael ei drefnu gan ‘Pension Geeks’ a ‘Scottish Widows’. Noddir gan ‘Newcastle Building Society’ a ‘Skipton Building Society’, a’i cefnogir gan Lywodraeth EM.