Sut mae Ros yn cynllunio ar gyfer ymddeol


Mae Ros yn 41 ac yn byw gyda Bob – ei chi – yn Sheffield. Mae’n gweithio i elusen, yn mwynhau coginio a blogio am fwyd, ac yn caru mynd a Bob am droeau hir yn Ardal y Copaon.


“Rwyf wedi dechrau meddwl am fy mhensiwn yn fwy nawr,” meddai. “Rwyf wedi edrych ar fy mhensiynau gweithle ac wedi adolygu’r rhain, gan rwyf wedi cael nifer o gyflogwyr gwahanol.”

Ar ôl cwrdd ag ymgynghorydd ariannol, penderfynodd Ros i wirio ei Phensiwn y Wladwriaeth ar-lein.

Dywedodd: “Rwyf wedi gwirio fy Mhensiwn y Wladwriaeth ar-lein, ac rwyf yn gwybod faint a gaf. Felly rwyf yn ystyried fy opsiynau er mwyn dal y fantol.”

Mae Ros yn dweud ei bod yn cymryd golwg pragmatig o gynilo ar gyfer ymddeoliad, ac nid yw am stopio byw yn y presennol.

Dywedodd: “Rwyf yn gwybod fy mod am roi mwy yn fy mhot pensiwn, ond yn gydradd â hwn, rwyf am fod yn realistig a mwynhau yn awr.

“Rwyf yn gwybod beth fydd fy Mhensiwn y Wladwriaeth pan fyddaf yn ymddeol, felly bydd hwn gen i. Rwyf hefyd yn mynd i gynyddu fy nghyfraniadau pensiwn gweithle gan ychydig. Felly rwy’n gobeithio gyda chynilo mwy, lleihau fy nhaliadau morgais a chynyddu fy nghyfraniadau pensiwn y byddaf yn iawn. Rwy’n meddwl fy mod yn gyfrifol iawn!”


Gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth

Unwaith eich bod wedi gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth ar-lein, efallai eich bod am ddechrau cynllunio ar gyfer eich ymddeoliad gyda’n cyfrifiannell pensiwn sy’n hawdd i’w ddefnyddio. Gallwch hefyd ddod o hyd i fwy am bensiynau gweithle a sut y maent yn gweithio.