Sut mae Lorraine yn cyfuno gwaith a gofalu


Lorraine Hill is HR officer at dBD Communications

Mae Lorraine Hill yn swyddog AD yn dBD Communications yn Essex. Mae’r cwmni’n darparu offer i gefnogi cyfathrebu milwrol, rheilffyrdd, afioneg a masnachol. Mae Lorraine wedi gweithio i’r cwmni ers 2017.

Mae hi’n egluro beth mae fel i fod yn weithiwr hŷn gyda dyletswyddau gofalu:

Rwy’n 57 mlwydd oed ac rwy’n gweithio’n llawn amser, yn ogystal â gofalu am fy ngŵr. Mae gweithio yn rhoi incwm pwysig i mi ar gyfer fy nghartref, ond mae yna hefyd lawer o agweddau cadarnhaol eraill.

“Rwy’n mwynhau dysgu, ac rwyf bob amser yn awyddus i fanteisio ar unrhyw gyfleoedd datblygu. Mae bob amser rhywbeth diddorol i’w brofi, ac rwy’n gwneud ymdrech i edrych am gyfleoedd i gael sgiliau newydd.

“Mae trosglwyddo fy mhrofiad i eraill yn y swyddfa yn foddhaol iawn. Mae pobl iau yn dod â llawer iawn i’r gweithlu, a gallant hefyd elwa ar gyngor cydweithwyr hŷn.

Dywed Lorraine y gall bod yn ofalwr fod yn eithaf unig ar adegau, felly mae ochr gymdeithasol y gwaith yn help mawr hefyd

“Mae DBD Communications yn gwmni hyblyg iawn, ac maent yn deall y cydbwysedd sydd ei angen arnaf rhwng gwaith a chartref. Mae hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i mi, gan fod cefnogaeth cyflogwyr yn arbennig o bwysig pan fyddwch chi’n ofalwr.”

The team at dBD Communications
Guy Opperman, y Gweinidog dros Bensiynau a Chynhwysiant Ariannol, yn cyfarfod â staff dBD i drafod sut mae sgiliau gweithwyr hŷn yn helpu eu busnes.

Mae Amanda O’Connell, Cyfarwyddwr Gweithrediadau dBD Communications yn gadarnhaol am fanteision cadw sgiliau gweithwyr hŷn.

“Yr hyn sy’n allweddol i gael y berthynas orau gyda phobl yw eu deall yn iawn,” meddai. “Beth yw eu gofynion a’u hymrwymiadau gartref? Efallai y bydd gan gyflogai gyfrifoldebau gofalu, neu efallai bod ganddynt hobi y maent wedi ymrwymo iddo.

“Pan fydd gennych y berthynas iawn gyda’ch staff, gallwch drafod ffiniau a disgwyliadau’n agored a chytuno ar sut y gall pethau weithio rhyngoch chi.

“Yn dBD Communications, rydym yn cynnig sgyrsiau gyrfa canol oes, sydd yn y bôn yn sgwrs; yn annog pobl i feddwl am, a chynllunio, ar gyfer yr ymddeoliad y maent am ei gael.

“Yn y gorffennol, byddai pobl yn gweithio hyd at ymddeoliad ac yna’n stopio’n llwyr – ond mae’n wahanol iawn y dyddiau hyn. Gwelwn fwy o staff sydd am barhau i weithio a symud yn raddol i’w hymddeoliad. Fel cyflogwr, rydym yn cael cadw gafael ar brofiad, cysondeb a theyrngarwch gweithwyr hŷn yn ein busnes, sy’n fantais wirioneddol.”

Darganfyddwch fwy am weithio’n wahanol yn ddiweddarach mewn bywyd