Pecyn Cymorth Dewch i Wybod Eich Pensiwn

Mae ymgyrch Dewch i Wybod Eich Pensiwn yn annog unigolion i feddwl am eu dyfodol a chynllunio ar gyfer eu hymddeoliad.
Gyda’i gilydd, mae ymgyrchoedd Pensiwn y Wladwriaeth, Pensiwn Gweithle a ‘Pension Wise’ yn helpu pobl i fwynhau ymddeoliad sicr trwy eu hysgogi a’u haddysgu ar sut y gallant wneud cynlluniau ariannol ar gyfer eu hymddeoliad. Mae cynllunio ar gyfer bywyd nes ymlaen yn hanfodol wrth helpu pobl i fwynhau’r math o ymddeoliad maen nhw ei eisiau. Y cyfeirnod taglen ar gyfer yr ymgyrch yw ‘Dewch i Wybod Eich Pensiwn’.
Rydym wedi datblygu pecyn cymorth o gynhyrchion i gyd fynd â’r ymgyrch Dewch i Wybod Eich Pensiwn ac mae ein taflen ‘Canllaw cychwynnol i gynilo ar gyfer bywyd diweddarach’ yn darparu gwybodaeth am Bensiwn y Wladwriaeth, Pensiwn Gweithle a Pension Wise.
Byddem wir yn gwerthfawrogi eich cymorth wrth ddefnyddio’r cynhyrchion hyn i annog pobl ymhellach i ‘ddod i wybod am eu pensiwn’, drwy eich gwahanol sianeli. Gallai hyn fod trwy amryw o sianeli, o gyfathrebiadau mewnol i’ch staff (er enghraifft cylchlythyr drwy e-bost), i sianel allanol sydd wedi’i anelu at y cyhoedd neu gwsmeriaid (er enghraifft eich gwefan neu sianeli cyfryngau cymdeithasol).

Erthygl Rhanddeiliaid

Rydym wedi datblygu erthygl o’r enw #EichPensiwn er mwyn i chi ei haddasu a’i ddefnyddio naill ai ar eich sianeli digidol neu wedi’u hargraffu. Mae’n ganllaw 7 cam hawdd i gynllunio ar gyfer ymddeol sy’n cyfeirio chi at amryw o wybodaeth ddefnyddiol ar-lein a allai helpu pobl i wella eu Pensiwn.

Pam na wnewch ystyried rhoi hwn mewn cylchlythyr neu rannu drwy e-bost? Naill ai i aelodau’r cyhoedd neu’ch staff eich hun?

Erthygl Rhanddeiliaid Dewch i Wybod #EichPensiwn

Rydym hefyd wedi datblygu nifer o gynhyrchion sy’n benodol i ymgyrchoedd Pensiwn y Wladwriaeth, Pensiwn Gweithle a Pension Wise.

Pensiwn y Wladwriaeth

Mae Pensiwn y Wladwriaeth yn ffurfio sylfaen pensiwn. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gweld manteision o gynilo i mewn i Bensiwn Gweithle, er mwyn helpu i adeiladu eu pot pensiwn a helpu i ddarparu ar gyfer y ffordd o fyw efallai y maent eisiau y nes ymlaen.

Mae ymgyrch Pensiwn y Wladwriaeth ‘Dewch i Wybod Eich Pensiwn’ yn annog pobl i ddod i wybod eu Pensiwn y Wladwriaeth trwy ddarganfod faint y gallent ei gael a phryd y gallent ei gael.
Pecyn cymorth ymgyrch Pensiwn y Wladwriaeth

Pensiwn Gweithle

Mae miliynau o weithwyr wedi’u cofrestru i mewn i bensiwn gweithle o ganlyniad i gofrestriad awtomatig.

Pa bynnag maint y busnes rydych chi’n gweithio iddo, hyd yn oed os mai dim ond chi neu’ch pennaeth yw, efallai y byddwch yn elwa o bensiwn gweithle. Os ydych yn cyflogi rhywun, hyd yn oed os mai dim ond un person ydyw, efallai y bydd angen i chi gynnig pensiwn gweithle iddynt. Dyma’r gyfraith.

Mae ymgyrch Pensiwn Gweithle ‘Dewch i Wybod Eich Pensiwn’ yn canolbwyntio ar y berthynas sydd gan rywun gyda’i Bensiwn Gweithle, gan ei symud o rywbeth sy’n gymhleth ac yn well ei anwybyddu, i rywbeth sydd ar eich ochr ac y dylech ‘dod i’w wybod.’ Y taglen ar gyfer ymgyrch Pensiwn Gweithle yw ‘Rydych chi’n gweithio. Mae’ch pensiwn yn gweithio.’

Gwefan Pensiwn Gweithle

Pension Wise

Mae Pension Wise yn wasanaeth cynghori diduedd ac am ddim gan y llywodraeth. Gall eich helpu i ddeall y gwahanol ffyrdd y gallwch chi eu cymryd a rheoli eich potiau pensiwn.
Gwefan Pension Wise