Eich Pensiwn y Wladwriaeth

Mae eich Pensiwn y Wladwriaeth yn daliad rheolaidd y gallwch hawlio gan y llywodraeth unwaith rydych yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Gallwch gael rhagolwg ar-lein i ddweud wrthych faint efallai y gallech gael ac y cynharaf y gallwch wneud cais amdano.

Gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth

Pa bryd fyddaf yn ei gael?

Gallwch ei gael unwaith rydych yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Dewch o hyd i’ch oedran Pensiwn y Wladwriaeth o dan ddeddfwriaeth ar hyn o bryd:

Gwirio eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Mae oedran Pensiwn y Wladwriaeth yn cael ei adolygu yn rheolaidd a gallai’ch Pensiwn y Wladwriaeth newid

Faint o Bensiwn y Wladwriaeth byddaf yn ei gael?

Mae’ch Pensiwn y Wladwriaeth yn seiliedig ar eich cofnod Yswiriant Gwladol eich hun, felly mae’r swm y mae pawb yn ei gael yn gallu bod yn wahanol. Mae’r gyfradd lawn o Bensiwn y Wladwriaeth ar hyn o bryd yn £164.35 yr wythnos neu tua £8,500 y flwyddyn – ond gall eich un chi fod naill ai yn fwy neu lai na hyn. Y ffordd orau i ddod o hyd i faint o bensiwn gallwch gael yw defnyddio’r gwasanaeth Gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth i gael rhagolwg personol.

Gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth

Meddyliwch am faint o incwm yr hoffech ei gael pan fyddwch yn ymddeol, a’r ffyrdd gorau i adeiladu eich pensiwn. Gall Pensiynau Gweithle fod yn ffordd wych o gynyddu eich incwm, oherwydd pan rydych chi’n talu i mewn, mae eich rheolwr yn gwneud hefyd, felly dylai’ch pensiwn barhau i dyfu mewn rhan fwyaf o amgylchiadau.

Cael mwy ar gyfer eich ymddeoliad