Mae cynllunio ar gyfer eich ymddeoliad yn eich rhoi mewn rheolaeth o'ch dyfodol

Mae pawb eisiau rhywbeth gwahanol o’u hymddeoliad. Beth bynnag y dymunwch o’ch un chi, mae angen cynllun arnoch ar gyfer sut i’w gael. Mae eich Pensiwn y Wladwriaeth a phensiynau gweithle yn helpu i adeiladu sylfaen gadarn, ond mae mwy y gallwch ei wneud i gynilo a pharatoi ar gyfer bywyd yn nes ymlaen.

Camau syml tuag at gynllunio ar gyfer ymddeoliad

Mae cynllunio ar gyfer ymddeoliad yn ymwneud â mwy na dim ond pan fyddwch yn cael eich Pensiwn y Wladwriaeth, ond nid oes rhaid i ddechrau fod yn gymhleth. 

Dysgu mwy about Camau syml tuag at gynllunio ar gyfer ymddeoliad

Cynlluniwch ar gyfer y dyfodol rydych chi ei eisiau

Gall cymryd rheolaeth o’ch cynilion ymddeol eich helpu i barhau i wneud yr hyn rydych yn ei garu; darganfyddwch pam ei bod yn bwysig cynllunio ymlaen llaw.

Dysgu mwyabout Cynlluniwch ar gyfer y dyfodol rydych chi ei eisiau

Cymerwch olwg fwy manwl ar eich cynlluniau ymddeol

Sicrhewch fod eich cynlluniau ymddeol yn gweithio i chi a gwiriwch beth arall y gallwch ei wneud ar gyfer eich dyfodol.

Dysgu mwyabout Cymerwch olwg fwy manwl ar eich cynlluniau ymddeol

Help ychwanegol

Ble allwch chi ddod o hyd i fwy o gefnogaeth ar eich cynllunio ar gyfer ymddeoliad?

Teclynnau

Brig