Eich pensiwn. Eich hanesion


Mae miliynau o bobl ar draws y wlad yn dod o hyd i ffyrdd clyfar a hawdd i gynllunio ar gyfer eu dyfodol. Mae rhai ohonynt wedi rhannu eu hanesion er mwyn eich helpu chi gyda’ch cynllunio chi ar gyfer eich ymddeoliad.

Mae’n talu i gael y blaen, felly pam ddim dechrau darllen eu hawgrymiadau a’u harweiniad:

Mae Andy yn gosod y sylfeini ar gyfer ei ddyfodol

Mae gan Carl weledigaeth glir o sut mae ei bensiwn yn datblygu

Mae dyfodol David yn edrych yn ddisglair

Mae Fujitsu yn hyrwyddo cynllunio am ymddeoliad

Cyngor Giuseppe ar gynllunio eich ymddeoliad

Sut mae Lorraine yn cyfuno gwaith a gofalu

Sut mae Ros yn cynllunio ar gyfer ymddeol

Mae Martin yn meddwl am ei ffordd o fyw mewn ymddeoliad

————–

Sut ydych chi’n paratoi am yr ymddeoliad rydych chi ei eisiau?

Rydym yn chwilio am bobl i rannu eu hawgrymiadau a helpu i ysbrydoli eraill i gynllunio ar gyfer eu hymddeoliad. Cysylltwch â ni os byddech yn fodlon rhannu eich profiad a byddwn yn cysylltu â chi am fwy o wybodaeth.